Tiskové zprávy

Institut partnersky spolupracuje s protikorupční linkou

2020 13.01

Institut pro ověření identity partnersky spolupracuje s největší Protikorupční linkou v České republice v rámci nahlašovaní podvodných účtů, ověřování validace dat a provádění analýz správnosti dat pro databázové systémy. Protikorupčnílinka.cz odbaví ročně více jak 5000 oznámení, které jsou skrze automatizované systému postoupeny zástupcům speciální útvarům vyšetřující závažné zločiny.